MED CHEFSREKRYTERING SOM PROFESSION

Sententia_Eva Andersson 9340 (002).jpg

En felrekrytering kostar mycket pengar och får verksamheten att tappa fart – och ju högre befattning det handlar om, desto större blir konsekvenserna.

Vid professionella chefsrekryteringar görs ofta en mer omfattande bakgrundskontroll. Det är till exempel inte ovanligt att kunder och tidigare underställda intervjuas om kandidatens affärsmannaskap och ledaregenskaper. Men det handlar också om mer än så. Står du inför en chefsrekrytering bör du vara lika noggrann med vilken leverantör du anlitar som med vem du till sist anställer.
– Bjud in några tänkbara leverantörer och ställ dig frågorna: Anstränger de sig, och är det här konsulter som jag kan se representera vår verksamhet, säger Eva Andersson, rekryteringskonsult på Sententia Rekrytering & Konsult i Linköping.
Tillsammans med kollegorna Stefan Johansson och Jan Hellström arbetar Eva Andersson med rekryteringar på tjänstemannasidan. Kunderna återfinns både i offentliga och privata verksamheter.

Varför ska man inte rekrytera själv då?
– Jag kan ju bara svara för oss, men vi är mycket noga med att förmedla en neutral bild av arbetsgivaren, vilket per definition är svårt för den som rekryterar själv. Att den valda kandidaten i slutänden har en stadig och oförvanskad beslutsgrund är väldigt viktigt, säger Eva Andersson och fortsätter:
– Vi har också verktyg för att hantera stora mängder ansökningar, tester och resultat. Och eftersom vi jobbar med det här hela dagarna vet vi hur vi ska agera och navigera för att få fram strukturerad information. Vi ser hela processen.

Hur tar ni reda på om personen ni har framför verkligen är en chef som leder när det blåser?
– Genom frågor där kandidaten får exemplifiera varje svar. Har du varit med om att skära i verksamheter? Hur gjorde du då? Vad blev resultatet utav det? Om vi skulle fråga de som drabbades, hur skulle de svara att du agerade då? Därutöver kompletterar vi intervjuerna med strukturerade referenssamtal och personlighetstester.

Hur vet man som organisation vilken typ av chef som behövs?
– Ofta har företagen en ganska klar bild av vad de behöver. Känner vi att kunden är vag i sina önskemål måste vi bringa klarhet i det innan vi går vidare. Kravprofilen och våra frågeställningar är helt avgörande för vårt fortsatta arbete och för att vi ska kunna veta om vi hittat rätt person eller inte.

Hur vanligt är det att människor som vill göra karriär kontaktar er?
– Det sker nästan varje dag. Många vet att vi samarbetar med en rad intressanta företag.

Kan du ge några generella tips den som ska genomgå en chefsrekryteringsprocess för första gången?
– Nej, men vi är alltid tydliga med hur processen kommer att se ut – vad kandidaten kan vänta sig i de olika stegen. Det är superviktigt att de personer vi möter känner sig trygga med oss, säger Eva Anderson.
Text: Östgöta Media, Creative Sales

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor