REKRYTERING

Rekrytering

För att en rekrytering ska bli framgångsrik är det viktigt att vi kan sätta oss in i våra kunders behov på ett sätt så att vi kan representera företaget professionellt i kontakten med kandidaterna. Med lång erfarenhet av rekrytering men även med egna erfarenheter från operativa positioner inom både större och mindre företag har vi rätt bakgrund för att kunna genomföra kvalitetssäkrade processer inom rekrytering och urval. Med en personligt dedikerad konsult som driver hela processen från uppstart till utvärdering, ger det våra kunder trygghet med en personlig kontakt hela vägen. 

I vårt utbud inom rekrytering ingår: 

 • Behovsanalys
 • Kravspecifikation
 • Annonsering
 • Mottagande av ansökningar
 • Svarsbrev
 • Urval
 • Intervjuer
 • Kandidatpresentation
 • Djupintervjuer
 • Personlighetsanalyser och färdighetstester
 • Strukturerad referenstagning
 • Bakgrundskontroll
 • Delar av rekryteringsprocessen: om ni själva rekryterar men behöver stöd eller avlastning kan vi hjälpa till med delar av processen som t ex fördjupade intervjuer, tester och personlighetsanalyser, referenser eller bakgrundskontroller.

Searchuppdrag
Vi kommer av naturliga skäl i kontakt med många kvalificerade kandidater på marknaden vilket gör att vi har ett stort nätverk för att kunna genomföra både öppna och icke-publika search-uppdrag. Vi arbetar på ett strukturerat och diskret sätt där hänsyn tas till både företaget och de potentiella kandidaterna.

Styrelserekrytering
Vi stöttar er i arbetet med att definiera vilken kompetens styrelsen behöver komplettera med och identifierar och presenterar uppdraget för lämpliga kandidater genom en strukturerad sökprocess och med största diskretion. Med vår kunskap om näringslivet i regionen och vårt breda kontaktnät kan vi identifiera de personer som kan axla styrelserollen efter den kravprofil vi tagit fram tillsammans.

Lediga jobb
Tillbaka
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor