Våra referensuppdrag

På den här sidan har vi listat ett urval av våra tidigare genomförda rekryteringsuppdrag. Historiskt har våra uppdragsgivare varit allt från små nischade företag till stora arbetsgivare och organisationer som behöver duktiga specialister, chefer och ledare. Bland våra kunder finns också statliga verk, kommuner och kommunala bolag.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Så här har kunder beskrivit samarbetet med Sententia Rekrytering & Konsult

  • Seriösa

  • Lyhörda

  • Professionella

  • Modiga

Chefer och ledare

Fastighetsdirektör

Sitechef testcenter inom flyg

Chefer driftverksamheter

Ekonomidirektör

HR-direktör

Ekonomichef

Kanslichef

VD Entreprenadföretag

Marknadsområdeschef

Finans- och HR-direktör

Försäljningschef

Verkstadschef

Utvecklingschef

Inköpsdirektör

Logistikchef

Kvalitetschef

Produktionschef

Projektchef

Fastighetschef

Förvaltningschef

HR-chef

Ekonomichef

Personalchef

Gruppchef

Socialchef

IT-chef

Inköpschef

Informationschef

VD Fastighetsbolag

VD kommunalt bolag

Utbildningsdirektör

Lönechef

Administrativ chef

Presschef

Verksamhetschef

Chef rättslig verksamhet

Kommunikationschef kommunalt bolag

Interimschef

Affärschef

Utvecklingschef

VD fraktbolag

Avdelningschef Mjukvara

Chef teknisk support industri

Chef möten och konferens

Avdelningschef inköp

Specialister


Ekonomiansvarig

HR-specialist

Upphandlare

Ekonom

Omvärldsanalytiker

Internrevisor

Chefssekreterare

Webbinformatör

Strategisk informatör

IT-jurist

Verksamhetsutvecklare

Rådgivare

VD-sekreterare

Arbetsmiljöingenjör

Personalspecialist

HR generalist

Financial Controller

Business Controller

Redovisningsekonom

Ekonomiassistent

Projektledare fastighet

Seniorkonsult fastighet

Byggprojektledare

Säljare

Affärsutvecklare

Key Account Manager

Verksamhetsutvecklare

Fastighetsförvaltare

Privatrådgivare

Företagsrådgivare

Redovisningsekonom

Logistiker

Inköpare

Marknadsassistent

Mekanikkonstruktör

Beräkningsingenjör

Utvecklingsingenjör

Lean-koordinator

Projektledare industri/tillverkande företag

Produktionsingenjör

Produktionstekniker

Kommunikatör

SQA