PERSONBEDÖMNING/ SECOND OPINION

PERSONBEDÖMNING/SECOND OPINION

Vår fördjupade personbedömning s k ”Second Opinion” erbjuder vi när ni själva hanterar rekryteringsprocessen men vill ta hjälp för att kvalitetssäkra kandidaten av en professionell men oberoende aktör i processens slutskede. Det innebär att vi träffar kandidaten och genomför en djupintervju med kandidaten kopplat till rekryteringsprocessens kravprofil. Vi kompletterar detta med personlighetsanalyser och kapacitetstester som är lämpliga för den aktuella tjänsten. Vi genomför även strukturerade referenssamtal vid behov. Allt återkopplas sedan till både kund och kandidat.

Tester och analyser
Sententia Rekrytering tillämpar de riktlinjer gällande testpolicy som Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) förordar. Det innebär att vi arbetar efter vetenskapligt beprövade metoder och under sekretess och med respekt för våra kandidater. Vi använder oss av moderna och säkerställda tester som är tredjepartsgranskade och godkända av DNV, Det Norske Veritas, Europas ledande leverantör inom vetenskapligt beprövad arbetspsykologisk testning på internet.

Bakgrundskontroller
Som komplement till intervjuer, referenser och personlighetsanalyser/tester rekommenderar vi till flera tjänster en djupare undersökning av en persons bakgrund och verifiering av de uppgifter kandidaten lämnat. De kontroller vi med hjälp av våra samarbetspartners använder oss av finns på enklare screeningnivå men även tyngre bakgrundskontroller med ännu mer utförlig information och längre historik. Kontrollen kan alltså anpassas till nivå på tjänst och befattningens karaktär.

 

Connect
Tillbaka
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor