INTERIMSLÖSNING

Vi tillhandahåller konsulter för interimsuppdrag när företag av olika skäl inte kan, vill eller får anställa personal själva. Det kan till exempel vara vid arbetstoppar, projektuppdrag, föräldraledigheter eller sammanhang där specialistkompetens krävs eller vid längre frånvaro av befintlig personal och/eller chefer. 

Connect
Tillbaka
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor