Vad säger våra kunder om oss?

Läs om vår senaste kundundersökning

I vår senaste kundundersökning bad våra kunder berätta för oss vad de tycker om oss. Undersökningen genomfördes anonymt av ett externt och oberoende kundundersökningsföretag, CMA Research, 2017. Här sammanfattar vi den återkoppling vi fick.  

"Sententia Rekrytering får höga betyg i samtliga frågor som gäller Sententia Rekryterings kompetens, agerande under projektets gång samt kontaktpersonen".

"Kunderna anser att Sententia Rekrytering är mer personliga och engagerande än sina konkurrenter och att deras starkaste sidor är kundbemötandet och lyhördheten".

Hur skulle Du beskriva Sententia Rekrytering med några få ord?

De är snabba, professionella, lyhörda samt har förmågan att sätta sig in i kundens behov för att sen kunna matcha kandidater med efterfrågan.
•De är väldigt aktiva och drivande samt lyhörda. Det är mer ett samarbete än känslan av att det är en annan part.
•Engagerade och kunskapsorienterade.
•Ett professionellt rekryterings- och konsultföretag med ett fokus på relation och kundvärde.
•Trovärdighet, kvalité, seriöst bemötande.

Vilka är Sententia Rekryterings starkaste sidor?

•Modiga då de vågar ta ställning i sin rådgivning där de både råder och avråder.
•Att de hittar bra kandidater.
•De följer upp under projektets gång och är med från början till slut.
•Att de allmänt håller ett trevligt och professionellt bemötande.
•De har ett personligt engagemang och håller vad dom lovar.
•De är tillgängliga.
•Flexibla genom att ha ett anpassat tillvägagångssätt till vad vi önskat och våra förutsättningar.
•Följde tidsplanen, visste när jag skulle få uppföljning.
•De har en lokal kännedom.

Vi låter andra avgöra om det är bra eller dålig feedback men vi är tacksamma för att det våra kunder säger om oss, vårt arbetssätt och vårt uppträdande helt samstämmer med det som alltid varit våra egna mål och ambitioner.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor